Paul de Leeuw

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut

Het is mijn passie om mensen te bekrachtigen door ze hulp te bieden bij het bevrijden van emotionele en lichamelijke ballast.

Tijdens dit proces ontstaat er een verruimd Zelf-Bewustzijn waardoor men evenwichtiger en gezonder in het leven kan komen te staan.

Jouw lichaam is je partner voor het leven!

Voor een gezonde relatie met je lichaam is een goede balans op fysiek, mentaal, emotioneel, en spiritueel vlak essentieel. De zogenaamde holistische mensvisie. Mijn kennis en werkervaring opgedaan in de reguliere gezondheidszorg en complementaire zorg kunnen je daarbij helpen.

Als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut werk ik volgens de vijf natuurgerichte principes te weten:

Als je lekker in je vel zit dan stroomt de energie als vanzelf door je lichaam heen. Het lichaam is onze grofstoffelijke verschijningsvorm van energie. In feite bestaat alles in en om ons heen uit energie, alles met een eigen trillingsfrequentie. Fijnstoffelijke verschijningsvormen van energie zoals de aura, chakra’s en meridianen hebben een hogere trillingsfrequentie en zijn daardoor moeilijker door het menselijke oog waar te nemen.

Energie is gekoppeld aan bewustzijn. Als je je b.v. depressief voelt, down bent, schaamt of schuldig voelt over iets, niet lekker in je vel zit, dan is je trillingsfrequentie laag en kun je alles somber en problematisch inzien. Je bewustzijn is dan vernauwd. Er is sprake van een energieblokkade.

Als je daarentegen lekker in je vel zit kun je de hele wereld aan! Je ervaart b.v. liefdevolle, dankbare gevoelens. Je trillingsfrequentie is op zo’n moment hoog en je voelt je enthousiast, high, creatief en denkt in mogelijkheden en oplossingen. Je bewustzijn is verruimd, de energie stroomt.

Bij een energieblokkade kan de energie niet vrijelijk door het lichaam stromen. Zo is een verkeerde stand van de Atlas, de eerste nekwervel, een veel voorkomende oorzaak van een fysieke energieblokkade waardoor men lichamelijke en geestelijke klachten kan ervaren.

Met een Atlascorrectie behandeling kan ik je d.m.v. een diepgaande massage van de nekspieren helpen om de atlas weer op de juiste positie te krijgen, dit gebeurt zonder manipulatie van de wervels. Na de atlascorrectie volgt een manuele massage van de lagere nekspieren en schouders met ayurvedische olie. Ik rond de sessie af met een energiedoorstroming (healing) waarbij je lichaam en geest in staat wordt gesteld om helemaal te ontspannen.

Daarnaast werk ik met diverse methoden om lichaam en geest te bevrijden van energie blokkades. Dit doe ik d.m.v. healing, opstellingen en andere methodes die ik mij door de jaren heen eigen heb gemaakt. Ik volg hierin altijd mijn intuïtie en overleg met de cliënt.

Ons hele lichaam is een grote energiecentrale. Op alle lagen van het lichaam vindt energie uitwisseling plaats d.m.v. prikkeloverdracht. Zo geven b.v. de hersenen signalen af aan het zenuwstelsel en omgekeerd. Als de energieoverdracht goed verloopt dan kunnen de energieprikkels aan alle delen van het lichaam worden doorgegeven.

Door een energieblokkade wordt de energie verhinderd om de prikkels optimaal door te kunnen geven. Het lichaam en de geest kunnen dan niet meer optimaal functioneren.

Een energie blokkade ontstaat veelal door een fysiek of emotioneel traumatische ervaring (verwonding). Je kunt dit ervaren als pijn, vermoeidheid, rusteloosheid, concentratiestoornis, hormonale ontregeling enz.

Zo kan door een scheefstand van de atlas de prikkeloverdracht ernstig verstoord raken. Dit kan zich uiten in lichamelijke pijn- en spanningsklachten en klachten op het emotionele vlak. Een atlascorrectie kan de prikkelgeleiding van de hersenen en het zenuwstelsel direct positief beïnvloeden.

Healing werkt direct in op de prikkelgeleiding waardoor het zenuwstelsel weer tot rust kan komen. Daarnaast maak ik gebruik van diverse traumabevrijdingstechnieken en coaching gesprekken die bij kunnen dragen aan het opruimen van de blokkades.

Door ons westerse leefpatroon worden wij geregeld lichamelijk en geestelijk belast met gifstoffen. Als het lichaam deze gifstoffen niet goed kwijt kan kost dat energie en wordt de prikkeloverdracht verstoord. Ons lichaam is net een grote computer, niet alleen aangename herinneringen maar ook stress en onverwerkte emotionele gebeurtenissen slaan zich op in het lichaam. Het lichaam dient geregeld gereinigd te worden van deze ballast.

Men kan emotionele gebeurtenissen wel een “plekje hebben gegeven” maar als die gebeurtenis niet verwerkt is dan is die herinnering, dat plekje, opgeslagen in het lichaam. Het lichaam zal zich vroeg of laat laten horen en wil de gebeurtenis alsnog verwerken.

D.m.v. opstellingen, diverse traumaverwerkingstechnieken en healingen is het mogelijk om deze gebeurtenissen alsnog te verwerken. Door de diepe helende werking op zowel zielsniveau als celniveau kan er ontgifting plaatsvinden op alle energielagen, fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. Er ontstaat weer ruimte voor een vrijer en blijer en meer ontspannen gevoel.

Ook na een atlascorrectie kan er op alle energielagen ontgifting plaats vinden waardoor de energieprikkeloverdracht beter kan verlopen.

Gezonde voeding is essentieel voor het goed functioneren van lichaam en geest, het geeft ons levensenergie. Ongezonde voeding (vulling) bevat nauwelijks voedingsstoffen en onttrekt levensenergie aan het lichaam, je raakt vermoeid en ondervoed.
Ook op emotioneel, spiritueel en mentaal niveau is het essentieel om onszelf te voeden.

Veel mensen hebben een negatief zelfbeeld ontwikkeld en daardoor een gebrek aan eigenwaarde. De oorzaak hiervan ligt vaak in de vroege jeugd. Als je b.v. tijdens je op-voeding geregeld te horen of te voelen krijgt dat je stom, dik, lelijk of vervelend bent dan is de kans groot dat je dit gaat geloven. Hierdoor ontstaan negatieve overtuigingen over jezelf.

Ook aan eetstoornissen (zoals binge eating) liggen meestal vernederingen, eenzaamheid en diep verdriet ten grondslag. Om de pijn en het verdriet niet te hoeven voelen wordt deze vaak als in een soort trance weggegeten.

Opstellingen om trauma’s te verwerken kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van een eetstoornis. Het gaat hierbij om de erkenning van wat men destijds heeft meegemaakt en het ontwikkelen van mededogen voor die beschadigde delen in onszelf. Tijdens dit bewustwordingsproces kan er ruimte ontstaan voor meer zelfliefde, eigenwaarde en een gezond realistisch zelfbeeld van wie jij nu werkelijk bent. Op deze wijze werk je niet aan het gevolg (eetbuien) maar aan de oorzaak.

Als kind kunnen we helaas niet kiezen wie ons opvoed en de manier waarop wij geestelijk gevoed (of ondervoed) worden. Als volwassene kunnen we gelukkig meestal zelf kiezen met wie wij willen omgaan.

Door ervoor te kiezen om met mensen om te gaan die positief in het leven staan, die je ondersteunen om in je kracht te komen en jou waarderen en respecteren dan voelt dat goed. Een goed gesprek of gewoon een warm liefdevol samen-zijn is voeding voor je hele wezen.

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds. Onverwerkte gebeurtenissen maar ook negatieve overtuigingen en gedrags- of denkpatronen verstoren de innerlijke balans tussen lichaam en geest. Door bewustwording en verwerken van de gebeurtenissen kan er rust en balans ontstaan tussen lichaam en geest. Men is beter in staat om oude patronen te doorbreken en andere bewustere en gezondere keuzes te maken.

Vanuit mijn medische achtergrond en eigen ervaringen heb ik mij gespecialiseerd in de psychosomatiek (geestelijke achtergrond bij lichamelijke klachten). Ik werk veel met trauma opstellingen, deze geven een helder beeld van de innerlijke belevings- en ervaringswereld van de persoon. Zo kan een totaal onbewuste innerlijke dynamiek aan het licht komen die mogelijk (mede) ten grondslag ligt aan de lichamelijke en/of geestelijke klachten.

Daarnaast maak ik soms ook gebruik van andere inzichtgevende en traumaverwerkingsmethoden zoals b.v. EFT, Hypnose, Healing arts, emotioneel lichaamswerk.

Wat kan Verder Gezond Verder voor jou betekenen?

Interesse? Neem contact op voor een afspraak of desgewenst eerst een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van 20 minuten.