Paul de Leeuw

Bewustzijns- en Ontspanningstherapeut

Hoe mooi zou het zijn om meer ontspannen, bewuster en gezonder in het leven te staan?
Wat hebben jij en je lijf nodig om meer vrijheid, ruimte, gemak en plezier te ervaren?

Mijn kennis en werkervaring opgedaan in de reguliere- en complementaire gezondheidszorg kunnen je daarbij helpen. Ik bied deskundigheid, oprechte aandacht, betrokkenheid, lichtheid en gepaste humor aan. Dit in de vorm van effectieve therapeutische behandelvormen en/of coaching gesprekken.

Je lichaam is je partner voor het leven. Ben jij een “goede” partner voor jouw lichaam?

Als je “lekker in je vel” zit voel je meer ruimte, ben je creatiever en voel je je vrijer. Je bent je bewust van je mogelijkheden en keuzes die je kan maken. Je leeft!

Zit je “niet lekker in je vel” dan voelt je lichaam verkrampt aan. Het voelt onvrij als in een keurslijf.

Je ziet vooral onmogelijkheden en piekert je suf wat te doen. Je bent aan het overleven.

Welke bijdrage kan ik zijn in jouw proces naar meer bewustzijn, ontspanning en een betere gezondheid?

Lichamelijke en geestelijke klachten kunnen het gevolg zijn van verinnerlijkte spanningen zoals angsten, zorgen, conflicten, onverwerkte gebeurtenissen enz. maken dat je lichaam verkrampt.

Het lichaam geeft signalen af dat er iets in het bewustzijn dient te komen. Hoe ga jij daar mee om?

Bij een auto gaan er waarschuwingslampjes branden als er iets niet in orde is. Ieder weldenkend mens zal begrijpen dat het afplakken van het lampje geen oplossing is en wil dat de oorzaak wordt aangepakt. De kans is immers groot dat je auto het anders begeeft.

Lichamelijke en geestelijke klachten zijn vaak waarschuwingslampjes die vragen om aandacht, om bewustwording van hetgeen ze ons willen vertellen. Ook onze taal kent verwijzingen van een mogelijke psychische achtergrond van lichamelijke of geestelijke klachten zoals;

“Maak van je hart geen moordkuil”, “dat vind ik niet te verteren”, “mijn adem stokt ervan” enz.

Voor een gezonde relatie met je lichaam is een goede balans op fysiek, mentaal, emotioneel, en spiritueel vlak essentieel. De zogenaamde holistische mensvisie en de vijf natuurgerichte principes. Mijn kennis en werkervaring opgedaan in de reguliere gezondheidszorg en complementaire zorg kunnen je daarbij helpen.

Wat kan Verder Gezond Verder voor jou betekenen?

Atlascorrectie

Atlascorrectie

Bars

Bars

Inner View Opstellingen

Individuele opstelling

Coaching

Menselijke Computer

Interesse? Neem contact op voor een afspraak of desgewenst eerst een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van 20 minuten.


UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
  • De kosten van het consult