Laatst heb ik met verbazing gekeken naar een aflevering van Mindf*ck met illusionist Victor Mids.

Mindf*ck Viktor MidsVictor nodigde vijf mensen uit om deel te nemen aan een quiz.

In werkelijkheid was het een sociaal experiment waarbij vier van de vijf kandidaten geen echte kandidaten waren maar handlangers van de illusionist. Kandidaat nummer vijf wist van niets.

Opzet van het experiment was “Kan je door beïnvloeding van buitenaf iemands mening veranderen op hele simpele vragen? ”

Om het vertrouwen van de vijfde persoon te winnen gaven de vier anderen het juiste antwoord op de eerste vraag. “Wat is de naam van onze Koning?” Iedereen gaf het juiste antwoord en kandidaat nummer vijf ook.

Het werd pas verbazingwekkend toen de handlangers bij de tweede vraag expres het verkeerde antwoord gaven. Zou de proefpersoon daarin meegaan?

Een vraag als “wat is de hoofdstad van Frankrijk”, werd door de vier beantwoord met “Berlijn”! Deelnemer vijf liet zich vervolgens beïnvloeden en antwoordde, “Berlijn”!

Toen er een foto van een trompet werd getoond en de vier in het complot een voor een aangaven dat het een saxofoon was, gaf ook nummer vijf het verkeerde antwoord.

Dit ging zo nog enkele vragen door en steeds gaf de proefpersoon hetzelfde, verkeerde, antwoord. Ook bij herhaling van het experiment met andere proefpersonen was dit het geval.

waarheden-leugens

Groepsdruk en beloningssysteem

Wat gebeurt er met de proefpersonen dat ze, terwijl ze het juiste antwoord wel weten, toch meegaan met de groep?

Ons brein is evolutionair zo aangelegd dat je met het voorste gedeelte van je hersenen (de prefrontale cortex) keuzes maakt. Dit gebied staat in direct contact met het dieper in je hersenen gelegen beloningssysteem.

Het blijkt dat door het zien van de keuzes die andere mensen maken dit beloningssysteem wordt geactiveerd. Hierdoor is er een grote kans dat je meegaat in de keuzes van de groep, in plaats van dat je je eigen mening vormt.

Ben jij een uniek wezen of een kuddedier?

Het hierboven getoonde gedrag doet denken aan het kuddegedrag bij schapen. In dit geval een onschuldige test.
Maar wat als jij je oorspronkelijke vermogen om vrij, dus onafhankelijk te kunnen denken, laat beïnvloeden door, of laat afhangen van andermans mening. Welke creatieve mogelijkheden, die jij als uniek wezen in aanleg hebt, geef je hierbij op?

Welke gevolgen kan dat hebben voor jou als individu en voor de mensheid als geheel?

Enkele gevolgen van kudde gedrag voor het individu

Door zelf geen bewuste keuzes te maken, in b.v. de richting die je in je leven op wilt, kies je ook. Je laat je dan onbewust beïnvloeden en leiden door de zienswijze en meningen van anderen en volgt daardoor het gedrag en de richting van de kudde.

Dit kan ervoor zorgen dat je je in een groep totaal anders gaat gedragen dan je vanuit jouw eigen authenticiteit zou doen. De kans bestaat dat je je onbewust laat meeslepen in wat de massa doet. Je bent dan niet meer “jezelf”. Hoe jij je gedraagt is dan vaak niet zoals je vanuit jouzelf, als individu zou doen. Denk hierbij aan (wan)gedrag bij voetbalsupporters, of de groepsveroordeling van iedereen die “anders” is of anders denkt.

Gevolgen kudde denken voor het geheel

Sheeple

Kudde denken is niet vernieuwend. Ieder individu binnen de kudde die iets nieuws naar voren brengt loopt de kans om te worden veroordeeld door de kudde. Dit komt voort uit de angst om zelf buiten de kudde te komen staan, met alle gevolgen van dien.

Het gedrag en de gedachtewereld van mensen is van buitenaf makkelijk te manipuleren. Zoals de schaapshond de kudde een bepaalde richting in laat lopen, zo worden ook wij als mensheid, voortdurend gemanipuleerd.

Dit kan o.a. door informatie via de mainstream media te verkopen als waarheid, en onafhankelijke berichtgeving af te doen als Fake nieuws. Hierbij gaat het vaak om het zaaien van haat en angst om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten.

Kijkers tip, dit moet je gezien hebben!

Ivo Niehe brengt in de eerste 6 minuten van de TV Show op humoristische wijze fake news onder de aandacht.

 

Propaganda for Sheeple

En, als de leugen maar vaak genoeg herhaald wordt, vindt er een massale Mindf*ck / overtuiging plaats.
Deze mindf*ck is dan geen onschuldig spelletje meer, maar zet hele landen tegen elkaar op met alle gevolgen van dien.

 

 

 

Loesje-wees-jezelf

Durf jij het aan om je eigen, authentieke, schaapskleur te kiezen?

Ons oorspronkelijke Harts bewustzijn is het grootste geschenk dat wij, als onsterfelijk wezen in een fysieke vorm, kunnen belichamen. Dit heelheidsbewustzijn “Weet” wat Waarheid is.

Het is aan eenieder om te onderzoeken wat “waarheid” voor haar/hem is. Als je wezenlijk voelt dat iets voor jou geen waarheid is, laat jij je dan verleiden om onwaarheid te spreken? Of spreek jij jouw waarheid en wijk je daardoor van de kudde af? Juist door je eigen waarheid te leven kom je andere gelijkgestemden tegen. Je zult steeds helderder, en met andere ogen, de kudde waar kunnen nemen. Het gaat er niet om of de kudde goed of slecht is, het gaat om de keuze tot meer vrijheid en bewustzijn.

Bars van Access Consciousness®, van Mindf*ck tot meer bewustzijn!

Ons oorspronkelijke Weten, het innerlijke waarheidsbewustzijn, is eeuwenlang begrenst en verkeerd gemaakt. Door gevoelens van schuld, schaamte en onwaardigheid hebben we het Innerlijk Weten veelal buiten onszelf geplaatst.

Al vanaf heel jonge leeftijd worden kinderen voorbereid om deel te nemen aan de kudde. Dit d.m.v. overtuigingen, oordelen, verwachtingen en meningen om maar met de kudde mee te lopen. Ook opvoeders spelen hierbij een rol. Ook zij zijn van jongs af aan gemindf*cked, en willen hun kroost beschermen, uit angst dat zowel zij als hun kinderen niet geaccepteerd worden door de kudde. Hoe vrij ben je dan?

Maar wat als al die inprentingen gebaseerd zijn op leugens met als doel om je af te houden van jouw authentieke Weten?
Hoe mooi zou het zijn als je al die overtuigingen, inprentingen, verwachtingen, veroordelingen en oordelen enz. los mag laten?

Bevrijding met behulp van de Bars®

intuitie-quote sylvia-clareDe Bars en andere tools van Access Consciousness kunnen je helpen om je te bevrijden van de Mindf*ck die eeuwenlang, van generatie op generatie is doorgegeven.

Een van de slogans van Access Consciousness® luid, “Mensen in staat stellen om te weten dat ze weten”!

Hoe veel meer ruimte, bewustzijn, vrijheid, authenticiteit en creativiteit zal die bevrijding jou op gaan leveren?

 

Enne… als je nu denkt dat ik mindf*ck proof ben voor ALLE illusies van Victor Mids (diepe zucht…), dat zou pas een illusie zijn!

 

Voor meer informatie over de Bars Classes en andere Classes, kun je een kijkje nemen op onze site: Conscious Health School Amsterdam

En voor meer informatie over eventuele privé-sessies, kijk je gewoon even op: Verder Gezond Verder

 

Dank voor je aandacht!