Inner View opstellingen

Wil jij meer helderheid aangaande werk, relaties, gezondheid of iets waar je hart naar uitgaat? Wat is er nog meer mogelijk in jouw leven? Waar verlang jij naar?

Een Inner View opstelling geeft inzicht in de innerlijke dynamiek zoals die zich in jouw binnenwereld afspeelt. Het laat zien wat je verhinderd om jouw verlangen te verwezenlijken.

Zo kan er b.v. zichtbaar worden dat je angsten, overtuigingen, trauma’s met je meedraagt die niet eens van jezelf hoeven te zijn maar van iemand uit jouw voorgeschiedenis. Deze energieën ondermijnen jouw energiesysteem en de mogelijkheid om als autonoom mens te leven.

Clearing Statement

Eenmaal zichtbaar wat er zich innerlijk afspeelt maken we desgewenst gebruik van de “Clearing Statement”. Dit is een verbaal hulpmiddel dat zeer effectief kan werken bij het oplossen van deze innerlijke ondermijnende energieën. De uitwerking van de Clearing Statement gaat voorbij aan het verstand maar is veelal zichtbaar en voelbaar in de opstelling.

Hoe werkt een Inner View opstelling?

Een opstelling is het in een ruimte plaatsen van een of meerdere personen die elk resoneren met een woord uit jouw verlangen. Naast de resonant sta je ook zelf in de opstelling. Alle deelnemers van de opstelling zijn autonoom om te spreken en in de ruimte te bewegen.

Je begint met het in een zin verwoorden van je verlangen. Vervolgens kies je een woord uit je verlangen waar je de opstelling mee begint.

Daarna kies je een persoon die als resonant voor het door jouw gekozen woord wil staan. Je plaatst deze resonant in de ruimte en je neemt zelf een plaats in ten opzichte van de resonant.

Zowel jijzelf als de resonant delen hun ervaringen en gevoelens met elkaar. Aan de hand van de verkregen informatie kan besloten worden om nog een resonant voor een ander woord uit je verlangen op te stellen.

Wat kan er zichtbaar worden in een opstelling?

De bewegingen en (non)verbale uitingen van de resonant(en) en jouzelf, weerspiegelen de innerlijke psychische dynamiek die in jou plaatsvindt m.b.t. jouw verwoorde verlangen.

Zo kan er een onderstroom zichtbaar worden, tegengestelde bewegingen die je belemmeren om je verlangen te leven / te bereiken.

Deze onderstroom kan ontstaan vanuit een innerlijke verdeeldheid als reactie op een traumatische gebeurtenis die jijzelf of b.v. een van jouw (groot)ouders heeft meegemaakt.

Inzicht en (h)erkenning is belangrijk voor het helingsproces.

De opstelling kan je inzicht geven in de innerlijke dynamiek die je belemmerd om je verlangen te kunnen leven. Het herkennen en erkennen van wat er zichtbaar is geworden in jouw opstelling is een belangrijke stap in het helingsproces. Door met compassie te zien waar jij jezelf in de steek hebt gelaten en dat te accepteren kan de innerlijke verdeeldheid worden geheeld.

De Clearing Statement kan helpen bij het vrijmaken/loslaten van innerlijke verstrikkingen en/of blokkades.

Je kunt met een opstelling en/of de clearing statement niets veranderen waar jezelf niet aan toe bent of bereid bent te veranderen. Hierdoor wordt de autonomie van de cliënt gewaarborgd.

Inner View opstellingen zijn gebaseerd op de opstellingsmethode ontwikkeld door Prof. Dr. Franz Ruppert en de Clearing Statement van Access Consciousness®.


Verandering

Verandering is altijd spannend, je verlaat het bekende, maar wat als je je eigen pad wilt lopen omdat het pad van de ander niet jou weg is……
Wat is er nog meer mogelijk dan wat er nu zichtbaar is geworden, wat zou jij nog meer willen?

Opstellingen

Naast individuele opstellingen geef ik ook samen met mijn partner opstellingen in groepsverband en (thema) workshops.

Wil je op de hoogte blijven van de opstellingen die ik organiseer, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.